Legislativa

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

  • podmínky požární bezpečnosti
  • čištění spalinové cesty
  • kontrola spalinové cesty
  • lhůty kontrola čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
  • revize spalinové cesty
  • zpráva o kontrole a nebo čištění spalinové cesty
  • revizní zpráva spalinové cesty

Zákony o ochraně ovzduší

 

Dokumenty ke stažení: