Měření emisí komínů

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO MÁTE ZÁJEM O NABÍZENOU SLUŽBU?

Zanechte nám na sebe kontakt, obratem se vám ozveme zpět.* Vyplňte prosím pole s hvězdičkou. Po odeslání formuláře Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Podle platného zákona o ochraně ovzduší (zák. č. 86/2002 Sb.) mají provozovatelé malých a středních stacionárních zdrojů při podnikatelské činnosti povinnost provádět kontrolu stavu spalinových cest nejméně jedenkrát za dva roky. Důvodem je zamezení dalšího znečišťování ovzduší.

Kdo musí zajistit měření emisí?

Pravidelné měření emisí musí zajistit každá fyzická nebo právnická osoba provozující zdroje spalující tuhá paliva od jmenovitého výkonu 15 kW a zdroje spalující plynná a kapalná paliva od jmenovitého výkonu 11 kW.

Kdo může změřit emise komínů?

Měření emisí komínů může provádět pouze oprávněná a autorizovaná osoba, která na základě měření vydá také v souladu se zákonem o ochraně ovzduší platný protokol.

Co zahrnuje měření emisí?