Čištění komínů

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO MÁTE ZÁJEM O NABÍZENOU SLUŽBU?

Zanechte nám na sebe kontakt, obratem se vám ozveme zpět.* Vyplňte prosím pole s hvězdičkou. Po odeslání formuláře Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Čištění omínaomínu, přesněji čištění spalinové cesty je součástí prevence rizik, která zanedbaná spalinová cesta pro váš domov či objekt znamená. Takovými riziky jsou například požár nebo otrava oxidem uhelnatým.

Při provádění čištění spalinové cesty je třeba se řídit Nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „Nařízení“), které nabylo účinnosti dne 1. 1. 2011.

Jak vyčistit komín?

Kdo vyčistí váš komín?

Čištění spalinové cesty provádí Poctivý kominík – odborně způsobilá osoba, tedy držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Poctivý kominík po provedeném čištění komínu vystaví majiteli objektu Zprávu o provedení čištění spalinové cesty podle Přílohy č. 2 Nařízení.

Mohu si komín vyčistit sám?

Pokud je na spalinovou cestu připojen spotřebič paliv s výkonem do 50 kW (včetně), tuto činnost provést jen svépomocí. V případě čištění svépomocí je třeba vytvořit o tomto záznam do požární knihy nebo do jiné dokumentace a tento záznam následně při kontrole spalinové cesty předložit odborníkovi, který kontrolu provádí. (Toto za podmínky, že budou prováděny pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.)

Jak často je třeba čistit komín?

Četnost čištění spalinové cesty závisí na výkonu připojeného spotřebiče paliv (viz Příloha č. 1 Nařízení):

 

Poctivý kominík chrání váš majetek i život! Předejděte rizikům a objednejte si čištění komínu od profesionálů. Volejte zdarma vyplňte kontaktní formulář, obratem se vám ozveme.