Kontrola komínů

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO MÁTE ZÁJEM O NABÍZENOU SLUŽBU?

Zanechte nám na sebe kontakt, obratem se vám ozveme zpět.* Vyplňte prosím pole s hvězdičkou. Po odeslání formuláře Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Kontrola spalinové cesty zahrnuje zejména posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, posouzení komínu (zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti), posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu a k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby a posouzení jejího stavebně technického stavu.

Co kontroluje kominík?

Mohu si komín zkontrolovat sám?

Kontrolu spalinové cesty musí vždy provést odborně způsobilá osoba, tedy držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Od odborníka (kominíka) následně majitel objektu obdrží Zprávu o provedení kontroly spalinové cesty, jejíž náležitosti upravuje Příloha č. 2 Nařízení. Tuto zprávu je nutno uchovat pro případ pozdější potřeby.

Jak často musí být provedena kontrola komínů?

Četnost kontroly spalinové cesty závisí na výkonu připojeného spotřebiče paliv a na typu paliva (viz Příloha č. 1 Nařízení):

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv máte povinnost zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu pro bezpečný provoz vašeho domova. Odpovědnost za škody způsobené nedbalostí nesete vy! Kontaktuje zdarma Poctivého kominíka, kontrolu vašeho komínu provádíme standardně kamerou.