Revize komínů

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO MÁTE ZÁJEM O NABÍZENOU SLUŽBU?

Zanechte nám na sebe kontakt, obratem se vám ozveme zpět.* Vyplňte prosím pole s hvězdičkou. Po odeslání formuláře Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Revize komínů čili revize spalinové cesty je upravena Nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „Nařízení“), a to konkrétně § 5 tohoto Nařízení.

Kdo může provádět revizi komína?

Revizi spalinových cest provádí odborník s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, mimo tuto odbornost však musí být dle Nařízení také revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizím technikem spalinových cest.

Jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí komína?

Na rozdíl od kontroly spalinové cesty, která se provádí pravidelně v určitém časovém intervalu, revize spalinové cesty je prováděna pouze jednorázově při určitých situacích vymezených v Nařízení.

Kdy je nutná revize komínů?

Doklady o revizi komína

Od odborníka (revizního technika) následně majitel objektu obdrží Revizní zprávu spalinové cesty, jejíž náležitosti jsou upraveny v Příloze č. 3 Nařízení. Součástí revizní zprávy je Technická zpráva, jejíž náležitosti jsou také upraveny Přílohou č. 3 Nařízení. Obě tyto výše uvedené zprávy je nutno uchovat pro případ pozdější potřeby – revizní zprávu spalinové cesty je například třeba předložit při kolaudaci objektu.

Objednejte si revizi u specializované firmy Poctivý kominík. Kontaktujte nás zdarma telefonicky nebo přes objednávkový formulář.